قند GTT

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی امیرکبیر

دستورالعمل  آزمایش تحمل قند GTT

این آزمایش در سه نوبت و به فواصل یک ساعت انجام میشود.

 (به تنظیم زمان خود جهت حضور در آزمایشگاه توجه بفرمایید)

برای انجام این آزمایش حداقل 8 ساعت ناشتا باشید. 

ابتدا از شما خواسته میشود یک نمونه ادرار تهیه کنید.

بعد از تهیه نمونه ادرار،  خونگیری جهت قند ناشتا انجام میشود.

سپس پودر گلوکز توسط پرسنل آزمایشگاه به شما  داده می شود که باید با میزان کافی آب رقیق کرده و به طور کامل میل کنید. 

بعد از اتمام محلول قندی جهت تعیین ساعت نمونه برداری بعدی  به مسئول نمونه برداری مراجعه کنید .

در فاصله بین  مراحل نمونه برداری از خوردن هرگونه مواد غذایی پرهیز نمایید.

دقیقا سر ساعتهای معین شده به نمونه برداری مراجعه کنید.

عدم رعایت موارد توصیه شده در نتیجه آزمایش تاثیرگذار است. 

ادامه
66611846
66604651
بزرگراه آيت الله سعيدي ، چهار راه يافت آباد
ابتداي بلوار معلم، پلاک 3
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبيولوژي اميرکبير می باشد.
طراحی شده توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار